Rocol Cutting Paste 500 g Tin

  • RS庫存編號 691-347
  • 製造零件編號 53023
  • 製造商 Rocol
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
相容
COO (Country of Origin): GB
產品詳細資訊
現貨庫存, 可於8 工作天免費送貨
單價 個
HK$ 178.93
(不含稅)
單位
Per unit
1 +
HK$178.93